Katsaus suomenkieliseen uskonnolliseen nuortenkirjallisuuteen 1990- ja 2000-luvuilla

Parina viime vuosikymmenenä nuortenkirjallisuudessa on käsitelty paljon nuorten minuuteen ja maailmankatsomukseen liittyviä teemoja. Yksi keskeinen maailmankatsomusta rakentava tekijä on uskonto, ja voidaankin puhua erityisestä uskonnollisesta nuortenkirjallisuudesta. Itse asiassa syntyessään 1800-luvun lopussa lähes kaikki länsimainen nuortenkirjallisuus oli enemmän tai vähemmän kristillistä, mutta myöhemmin laji on maallistunut voimakkaasti. Uskonnollisella nuortenkirjallisuudella viitataan tässä kaunokirjallisiin teoksiin, käytännössä lähinnä romaaneihin, joiden (yhtenä) aiheena ja teemana on uskonto – Suomessa useimmiten kristinusko. Tällainen määritelmä on varsin laaja, sillä se sisältää niin uskontoon sitoutuneet eli tunnustukselliset kuin myös uskontoon kriittisemmin suhtautuvat teokset. On selvää, että kristilliset kustantamot julkaisevat kirjallisuutta, jossa on vahva kristillinen sanoma. Suuret yleiskustantamot sen sijaan pyrkivät neutraalimpaan linjaan, ja uskonnollinen nuortenkirjallisuus on niiden kustannusohjelmissa pikemminkin poikkeus kuin sääntö.

Nykynuorista sanotaan usein, että he ovat uskonnollisesti sitoutumattomia ja kodittomia, mutta kuitenkin he pohtivat paljon arvoja ja moraalikysymyksiä. On jopa esitetty, että 1990-luvun alun taloudellisen laman kokeneet nuoret sisäistivät kulutuskriittisen, jälkimaterialistisen arvomaailman, jossa korostuivat henkiset arvot. Tähän liittyen monet kirjallisuudentutkijat ovat todenneet, että 1990-luvun alussa koettiin Suomessa uskonnollisen nuortenkirjallisuuden nousukausi. Sana ”nousukausi” antaa ilmiöstä kuitenkin aivan liian suurellisen kuvan. Toki suuret yleiskustantamot kuten Otava julkaisivat kyseisenä aikana kiinnostavia uskonnollisaiheisia nuortenromaaneja, mutta useimmissa niistä uskonto on loppujen lopuksi vain sivuroolissa. Laajasti se on esillä vain muutamissa yleiskustantamoiden teoksissa, kuten Viola Elon kristinuskoa osin kritisoivassa romaanissa Oliks maailma ennen mua (1991) ja Hellevi Salmisen ortodoksisuutta käsittelevissä romaaneissa Käppyrä (1991) ja Niin mieletön ikävä (1995).

Vaikka ajatusta erityisestä uskonnon nousukaudesta 1990-luvun nuortenkirjallisuudessa ei täysin hyväksyisikään, kyseinen ajanjakso oli kuitenkin lajille uudistumisen aikakautta niin yleis- kuin uskonnollisten kustantamojen teosten kohdalla. Aiemmin uskonnolliset nuortenkirjat olivat lähes poikkeuksetta kuvanneet päähenkilön uskoontuloa, joka oli hetkessä ratkaissut kaikki hänen ongelmansa ja tuonut välittömän onnen. Nyt edellä mainitun Elon romaanin, Anja Laurilan Perjantaienkelin (1991) ja Päivi Romppaisen Surutytön (1993) kaltaiset teokset alkoivat kuvata uskontoa paljon vivahteikkaammin ja psykologisesti uskottavammin. Uskonnolliset nuortenkirjat 1990-luvulla eivät yksinomaan enää kerrokaan kaipuusta Jumalaan, vaan myös kaipuusta romanttiseen rakkauteen, ystävyyteen, tasapainoisiin perhesuhteisiin, yhteyteen luonnon kanssa ja yhteisöllisyyteen. Osa niistä sisältää myös uskontokritiikkiä ja kuvaa uskonnollista epäilyä ja jopa uskosta luopumista. Silti verrattaessa uskonnollisia nuortenkirjoja samana ajankohtana ilmestyneisiin vastaaviin ei-uskonnollisiin teoksiin voidaan panna merkille, että edelliset ovat muuttuneet jälkimmäisiä huomattavasti maltillisemmin. Postmoderneja kokeiluja ei uskonnollisten nuortenromaanien kerronnassa juurikaan harrasteta. Myös seksuaalisuuteen liittyvät aihetabut pitävät etenkin tunnustuksellisessa nuortenkirjallisuudessa pintansa, ja perinteinen kristillinen näkemys on kunniassa myös romaanien nais- ja mieskuvissa. Tytöt ovat pehmeän naisellisia ja pojat karskin miehekkäitä. Sukupuolten välistä hierarkkista valtasuhdetta ei myöskään kommentoida saati kyseenalaisteta.

Lähestyttäessä 2000-lukua yleiskustantamoiden julkaisema uskonnollinen nuortenkirjallisuus väheni jonkin verran. Tämä voi olla osin seurausta 1990-luvun jälkipuoliskon taloudellisesta ja sosiokulttuurisesta kehityksestä, jossa laman selkä taittui ja materialismi voimistui. Yhtä kaikki uskonnollinen nuortenkirjallisuus monipuolistui aiheiltaan uudelle vuosituhannelle siirryttäessä. Esimerkkeinä mainittakoon Hellevi Salmisen nunnaluostariin sijoittuva teos Siipiä vaille enkeli (2000) ja Markku Karpion äärikonservatiivista uskonlahkoa kuvaava romaani Tie auki taivasta myöten (2001). Toisaalta kristilliset kustantamot ovat julkaisseet uskonnollista nuortenkirjallisuutta suhteellisen tasaista tahtia, ja niidenkin nuortenkirjallisuustarjonta on monipuolistunut aiheiltaan 2000-luvulla. Esimerkiksi helluntailainen Aikamedia on kustantanut Tiina Lehtinevan Unelmien talli -hevoskirjasarjaa. Myös vanhoillislestadiolainen Suomen Rauhanyhdistysten Keskusyhdistys on julkaissut vilkkaasti 2000-luvulla, mistä on osoituksena sen järjestämä tyttö- ja poikakirjojen kirjoituskilpailu vuonna 2000. Kilpailun voitti Timo Niemelän erähenkinen romaani Kuviot selkenevät (2004). Lisäksi vanhoillislestadiolaiset nuoret ovat saaneet tekstejään julki Kaija Määtän toimittamassa teoksessa Kipinöitä. Nuorten kirjoittajien antologia (2010). Myös 1960-luvulla suosittu lähetysaihe on palaamassa suomalaiseen nuortenkirjallisuuteen. Esimerkkinä voi mainita Suomen Lähetysseuran kustantaman Susanna Vuorelan varhaisnuortenromaanin Yllätyksiä vuoristossa (2005). Muotokokeiluja uskonnollinen nuortenkirjallisuus ei sen sijaan vieläkään suosi, vaan pitäytyy edelleen realistisessa kerronnassa. Esimerkiksi kristillinen nuorten fantasia ei ole noussut ilmiöksi kotimaisessa kirjallisuudessa. Harvinainen poikkeus on Minna-Leena Erkkilän esikoisromaani Valtakunta (2007).

Karpion teoksen jälkeen yleiskustantamot eivät ole syystä tai toisesta halunneet julkaista avoimen tunnustuksellisia nuortenkirjoja. Ajan henkeä kuvaa hyvin Salla Simukan Kipinä -romaani vuodelta 2006. Se sijoittuu Prometheus-leirille, joka on uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumaton, mutta jossa pohditaan erilaisia, myös uskonnollisia, maailmankatsomuksia. Yksi romaanin leiriläisistä on uskovaiseksi itsensä nimeävä Leevi, joka aikoo käydä myös luterilaisen rippikoulun. Muut leiriläiset suhtautuvat kristinuskoon enemmän tai vähemmän neutraalisti, tosin joukossa on myös ateisteja. Simukan romaanin leiri kuvaa osuvasti sitä monikulttuurista maailmaa, jossa nykynuoret elävät. Tässä tilanteessa uskonnollisten nuortenkirjojen julkaiseminen on jäänyt yhä enemmän kristillisten kustantajien kontolle, kun taas yleiskustantamot pitävät matalaa profiilia suhteessa uskontoon. Tosin 2000-luvun ensimmäisen vuosikymmenen lopun taloudellinen taantuma saattaa muuttaa tilannetta, jos uskonnosta aletaan etsiä vaikeuksien keskellä lohtua myös valtavirran kirjallisuudessa.
Susanna Itäkare 
1990- ja 2000-luvuilla julkaistua suomalaista uskonnollista nuortenkirjallisuuttaKoonnut Susanna Itäkare
 • AHONEN, MARJA
  Päivänkakkaravuosi. 1995 Aika
 • AUVINEN, VILLE
  Maata näkyvissä. 1993 Sley-kirjat
  Pate ja taistelu sydämistä. 2001 Sley-kirjat
 • ELO, VIOLA
  Oliks maailma ennen mua. 1991 Karisto
 • ERKKILÄ, MINNA-LEENA
  Valtakunta. 2007 Arkki
 • HONKANEN, KARI
  Älä hellitä, Tytti. 1991 Ristin Voitto
  Neliapila ja vaarallinen kesäloma. 1992 Ristin Voitto
  Neliapila ja vankikarkurit. 1992 Ristin Voitto
 • HUHTINEN, KAARINA
  Kelloaaria. 1992 Tammi
 • HÖRKKÖ, JOUNI
  Salasanan arvoitus. 1999 Uusi Tie
  Kettutarhan arvoitus. 2000 Uusi Tie
 • IKONEN, ASTA
  Kaktus hangella. 1998 Karisto
 • ISSA, MERJA
  Abu Suleimanin kylä. 1992 Ristin Voitto
 • ISSAKAINEN, TYTTI
  Tusina. 1993 Kirjapaja
 • JÄRVI, ANNUKKA
  Puut ja lyhdyt kukkivat. 1997 Tammi
 • KALLIONIEMI, TUULA
  Lanka palaa. 1999 Otava
 • KARILUOTO, ASKO A.
  Kolmikko pankkiryöstäjien jäljillä. 1992 Ristin Voitto
 • KERÄNEN, NIILO
  Mopolla ehtii. 1993 Suomen Rauhanyhdistysten Keskusyhdistys ry
 • KINNUNEN, KAIJA
  Neljätoista ja risat. 2002 SRKY
 • Kipinöitä. Nuorten kirjoittajien antologia. Toim. Kaija Määttä. 2010 SRKY
 • KOLU, KAARINA
  Sinivuokkoblues. 1991 Otava
 • KONTINEN, JOEL
  Norsunluujahti. 1992 Ristin Voitto
  Noiduttu nahkakuula. 1994 Ristin Voitto
 • LAAKKONEN, REINO
  Maatilan salaisuus. 1990 Uusi Tie
 • LAAKSONEN, PAULA
  Sanna ja esteratsun arvoitus. 1990 Uusi Tie
  Sannan yllätysleiri. 1991 Uusi Tie
 • LAINE, MAURI
  Yläveden pojat. 1990 Kirjaneliö
  Yläveden pojat ja Iso Känsä. 1994 Kirjaneliö
 • LAURILA, ANJA
  Perjantaienkeli. 1991 Perussanoma
  Kesästä kiinni. 1992 Perussanoma
 • LEHTINEVA, TIINA
  Unelmien laukka. 2005 Aikamedia
  Unelmien painajainen. 2007 Aikamedia
  Unelmien tahdon. 2008 Aikamedia
  Unelmien sinä. 2009 Mediapinta
  Älä itke enkeli. 2009 Aikamedia
 • LILVANEN, LIISA
  Sano kiitos J.O. 1997 SRKY
  Piikanin varjo. 2009 SRKY
 • LUOSTARINEN, PÄIVI
  Siivetönkin lintu lentää. 2003 Päivä
  Kipinöitä ja kapinoita. 2006 Päivä
 • LÖYTTY, KAIJA (ks. myös PISPA, KAIJA)
  Papukaijan vihreät aurinkolasit. Nuorten seikkailuromaani Senegalista. 1992 Herättäjä-Yhdistys
 • MARJANEN, HEIKKI
  Iivarin enkelit. 2001 SRKY
 • MATINTUPA, TUULA T.
  Hullu vuosi. 1993 Otava
 • METSOLA, TUULIKKI
  Kallioluolan arvoitus. 1991 Päivä
  Kadonnut kivi. 1993 Päivä
  Karkaileva koira. 1994 Päivä
  Salapolttajien jäljillä. 1995 Päivä
 • MÄENPÄÄ, HARRI
  Laku. 1995 omakustanne.
 • MÄKINEN, ANNI
  Etsivätoimisto Käpy ja kadonnut kirjekuori. 2007 SRKY (toinen tekijä Määttä, Kaija)
  Puhuvat punapäät. 2008 SRKY
 • MÄKINEN, JUKKA
  Mika 16. 1991 Ristin Voitto
  Mutta minä lähden. 1992 Ristin Voitto
  Naurava sfinksi. 1993 Ristin Voitto
  Hopeasaapas. 1994 Päivä
  Kuolleen miehen saari. 1998 Aika
 • MÄKINEN, TARU
  4X ja harmaa veli. 1994 Karisto
 • MYLLYMÄKI, MARTTI
  Levänevan salakaatajat. 1990 Ristin Voitto
 • MÄÄTTÄ, KAIJA
  Minäkö puolikas. 2005 SRKY
  Etsivätoimisto Käpy ja kadonnut kirjekuori. 2007 SRKY (toinen tekijä Mäkinen, Anni)
  Eevin karkauspäivä. 2008 SRKY
 • NIEMELÄ, TIMO
  Kuviot selkenevät. 2004 SRKY
 • NIEMI, TEIJA
  Steissi. 1991 Tammi
 • Oma maali ja onnenpotku. Toim. Mauno Nivala. 2009 Kirjapaja
 • PALONEN, SEPPO
  Laakson lapset. 1998 Uusi Tie.
 • PERKIÖ, PIA
  Ihan totta: muuan pääsiäiskertomus. 2006 Perussanoma (uudistettu painos teoksesta Sattu sellaset jutut. 1992 Lasten Keskus)
 • PISPA, KAIJA (ks. myös LÖYTTY. KAIJA)
  Sika apinanleipäpuussa. 1996 Sisälähetysseura
 • PRUSTI, SATU
  Tahdon herättää aamuruskon. 1992 Ristin Voitto.
 • PYYSAARI, TAINA
  Eemeili@. 2007 SRKY
 • ROMPPAINEN, PÄIVI
  Anna mun olla. 1991 Karas-sana
  Elämä pelissä. 1991 Karas-sana
  Surutyttö. 1993 Karas-sana
 • RÄTY, JOUKO
  Missiokerho ja kuusi avainta. 1990 Suomen Lähetysseura
  Mikko ja sininen taikuri. 1994 Karas-sana
  Missiokerho ja pullon salaisuus. 1993 Suomen Lähetysseura
 • SALMINEN, HELLEVI
  Käppyrä. 1991 Otava.
  Niin mieletön ikävä. 1995 Otava.
  Siipiä vaille enkeli. 2000 Otava.
 • TIITINEN, MIRJA
  Puhalla pois pilvilinna. 1990 Ristin Voitto
 • TOJKANDER, SAMI
  Jere – suuri survival blues. 1999 Aika
 • TORVINEN, HARRY
  Rankka kesä. 1996 Aika
  Säpinää ratapihalla. 1997 Aika
  Kesäksi Lappiin, Karu! 1999 Aika
 • VALTONEN, KOSTI
  Vuorovesi. 2005 SRKY
 • VANNAS, MARJUT
  Missä heiluu saraheinä. 2003 SRKY
 • VAURULA, REIJO
  Paluu Tervajärvelle. 1994 Ristin Voitto
 • VILKUNA, VARPU
  Rulla. 1992 Tammi.
 • VUORELA, SUSANNA
  Seikkailujen safari. 2002 Suomen Lähetysseura
  Yllätyksiä vuoristossa. 2005 Suomen Lähetysseura
 • VUORINEN, MARKKU
  Rakas Jokke. 1994 Ristin Voitto